“Mir stellen an!” (SVCi)

11.07.2016 | Lëtzebuerg

D’ONG vun den LGS: “Guiden a Scouten fir ENG Welt” ass op der Sich no engem motivéierten Guide oder Scout fir an eisem Team mat ze schaffen an eis Aarbecht un déi lokal Gruppen erun ze bréngen.  Bass du interesséiert ...

Bio-Mangoen fir den Niger

19.05.2016 | Ouni Rubrik

D’Ongd Guiden a Scouten fir eng Welt verkeeft ganz frësch Bio-Mangoen aus dem Burkina Faso an Zesummenaarbecht mat Help for the planet, déi zanter 2010 e fairen Import vun Mangoen mat der Cargolux maachen. Help for the planet op der ...

Missioun am Senegal

21.04.2016 | Sénégal

Elisabeth an Nathalie woren Projeten am Senegal besichen. Hei puer ...

Schecküberreichungen beim Lions Club Al Lëtzebuerg

17.04.2016 | Ouni Rubrik

Auf Vorschlag der Sozialkommission unter der Leitung von Dr. Henri Diederich fanden vor kurzem 3 Schecküberreichungen von insgesamt 7.500 € statt, die Präsident Nico Bley und Schatzmeister Jos Altmann in Rahmen einer Feierstunde und ...

Foyer soutient l’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt

26.02.2016 | LëtzebuergNiger

Marc Lauer, CEO et Gilbert Wolter, Directeur Commercial du Groupe Foyer ont eu le plaisir de remettre un chèque de 5.000 EUR à Monsieur Roy Grotz, président de l’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt. Cette organisation non ...

Brasilien – Projet “Mutirão 2016 – Pelo desenvolvimento, justiça e paz”

18.02.2016 | Brasilien

Gréisst: 8.515.767 km² Awunner: 205 Mio. Haaptstad: Brasília „Camp-Chantier fir Entwécklung, Gerechtegkeet a Fridden“ Brasilien, e risegt Land, dat sech iwwert bal e ganze Kontinent erstreckt. Wonnerschéi Landschaften, eng villfälteg ...

Funky Donkey Festival spendet an ONGD «Guiden a Scouten fir ENG Welt»

17.02.2016 | Lëtzebuerg

Klerf, 10. Februar 2016 – Die Organisatoren des Open-Air Musikfestivals «Funky Donkey» in Klerf haben 3000 Euro an die ONGD «Guiden a Scouten fir ENG Welt» gespendet. Bei der zweiten Ausgabe des Funky Donkey Festival am 12. ...

Lions Glasburen ënnerstëtzt de Projet Crepe zu Mboro

30.11.2015 | Lëtzebuerg

Eis ONG ass op Hëllef – vill Hëllef a Support vu baussen ugewissen! Ëmmerhin mussen 20% un “apports financiers” bei eis erakommen, ouni déi eis Projeten net kënnen fonktionnéieren! Sief et eis Benevoler am CA, sief et ...

Funky Donkey Festival 2015

30.10.2015 | Lëtzebuerg

Och bei deser Editioun vum Funky Donkey Musik Festival deen vun de Klierfer Guiden a Scouten organiséiert gouf, war d’ONGD mat engem Stand um Festival derbäi fir iwert eis Projet’en ze informéieren. Een Deel vum Erléis vum ...