Centenaire vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten

Den 19 Mee war d’ONGD um Centenaire am Park zu Miersch mat dobäi.

Vill Scouten a vill Leit hunn dofir gesuergt dass mir e flotten Dag zesummen erlieft hunn. Vill Spaass a Freed an eng gutt Ambiance bei de Spiller.

Merci un iech all fir dee gelongenen Dag !