Eis Projeten

Footer_small-blank

D’Educatioun ass ee fundamentaalt Recht fir all Kand op dëser Welt an dofir ass et och an der Internationaler Kannerrechts-Konventioun vun de Vereenten Natioune festgehalen.

D’Recht op Educatioun ass den Objektiv n° 4 aus den “Objectifs du Développement Durable” (ODD) déi 2015 vun den Vereenten Natiounen  ënnerschriwwen goufen am Kader vum  Horizont 2030.

L’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt an seng Partner  wëllen sech  fir d’Ëmsetzen vun dësem Objektiv asetzen fir dass all Kanner an Jonker an Bolivien, am Niger an am Senegal kënnen vun hirem Recht op eng gutt Ausbildung profitéieren.

Mat deem Ziel virun Aan, hat d’ONGD den 11 Januar 2018, d’Éier sain 7ten Accord-Cadre fir d’Cooperatioun mam Ausseministère fir eng Dauer vun véier Joër ze ënnerschreiwen.