Eis Projeten

Footer_small-blank

D’Educatioun ass ee fundamentaalt Recht fir all Kand op dëser Welt an dofir ass et och an der Internationaler Kannerrechts-Konventioun vun de Vereenten Natioune festgehalen.

D’Recht op Educatioun ass den Objektiv n° 4 aus den “Objectifs du Développement Durable” (ODD) déi 2015 vun den Vereenten Natiounen  ënnerschriwwen goufen am Kader vum  Horizont 2030.

D’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt an seng Partner  wëllen sech  fir d’Ëmsetzen vun dësem Objektiv asetzen fir dass all Kanner an Jonker anBolivien, am Cabo-Verde, am Niger an am Senegal kënnen vun hirem Recht op eng gutt Ausbildung profitéieren.

Mat deem Ziel virun Aan, hat d’ONGD den 02. Februar 2022, d’Éier sain 8ten Accord-Cadre fir d’Cooperatioun mam Ausseministère fir eng Dauer vun véier Joër ze ënnerschreiwen.

ONG Projets 2022 2025